A beteg jogai és kötelezettségei

Jogok és kötelezettségek

A bennfekvés egész ideje alatt a beteg a hatályos jogszabályok által biztosított minden jogot élvezhet, igénybe veheti a kórház személyzete által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat és ápolást. A törvény által szabályozott jogkategóriák a következők:

– Az orvosi információkhoz való jog

– A betegnek az orvosi beavatkozásba való beleegyezésének a joga

– A betegnek az adatvédelemhez és a magánélethez való joga

– Jogok a szaporodás területén

– Kezeléshez és ápoláshoz való jog

– Másik orvosi vélemény kérésének és megszerzésének joga

– Az önkéntes kibocsátáshoz való jog

A fenti, a 46/2003. számú törvény és a 386/2004. számú minisztériumi rendelet által biztosított jogok minden osztály hirdetőtáblájára ki vannak függesztve, és minden beteg tudomást vehet róluk.