Modul de accesare al serviciilor medicale

Modul de accesare al serviciilor

 

Pentru serviciile de Spitalizare Continua sunt necesare urmatoarele:

 • Biletul de trimitere valabil
 • Cardul National de Asigurari de Sanatate
 • Actul de Identitate

 

Pentru consultatiile in Ambulatoriu:

 • Programare
 • Biletul de trimitere valabil
 • Cardul National de Asigurari de Sanatate
 • Actul de Identitate

 

Accesarea serviciilor la cerere

 

Pentru consultatiile in Ambulatoriu si investigatiile paraclinice

 • Bilet simplu eliberat de medicul de familie sau medicul specialist cu solicitarea investigatiei
 • Dovada achitarii contravalorii serviciilor
 • Actul de Identitate

 

Pentru consultații și efectuarea de proceduri în Compartimentul de Recuperare, medicină fizică și balneologie:

 • Bilet simplu eliberat de medicul de familie sau medicul specialist cu solicitarea investigatiei
 • Dovada achitarii contravalorii serviciilor
 • Actul de Identitate