Indicatori ai activitații spitalului

INDICATORI AI ACTIVITĂŢII SPITALULUI DE BOLI CRONICE CRASNA

anul 2021

NUMĂRUL PACIENŢILOR TRATAŢI ÎN SPITAL 345 PACIENŢI
NUMĂRUL CONSULTAŢIILOR ÎN AMBULATOR 1126 CONSULTAŢII
NUMĂRUL DE EXAMENE PARACLINICE                                            
                                                                 IN SPITAL 10.229 EXAMENE
                                                                 IN AMBULATOR 12.540 EXAMENE