Proiect POR SMIS12133

Fişa Proiectului

Titlul proiectului

REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE AL SPITALULUI DE BOLI CRONICE CRASNA, JUDEŢUL SĂLAJ

Programul Operaţional Regional 2007-2013

Axa Prioritară  3

Domeniul Major de Intervenţie   3.1

 1. Beneficiar:  COMUNA CRASNA
 2. Localizarea proiectului:  Comuna Crasna, Spitalul de boli cronici
 3. Data de finalizare: 20.11.2015
Valoare totală a proiectului Valoare eligibilă (lei)
Total eligibil Din care:
FEDR Buget naţional Contribuţie beneficiar
2252620.39 1749057.70 1486699.05 1451717.90 34981.15
 1. Valoarea contractului de finanţare: 2252620.39 lei

 

 1. Obiectivele proiectului:

 Obiectivul general: Îmbunatatirea calității infrastructurii serviciilor de asistenta medicala în microregiunea Valea Crasnei, judetul Salaj, pentru asigurarea reala a unui acces egal al tuturor cetatenilor la serviciile de sanatate de inalta calitate.

 

Obiectivele specifice:

 1. Asigurarea unui inalt nivel de protectie a sanatatii pentru locuitorii din microregiunea Valea Crasnei, judetul Salaj prin reabilitarea, modernizarea, echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului de Boli Cronice Crasna, Jud.Salaj.

In cadrul proiectului, s-a reabilitat, modernizat, echipat la standarde moderne ambulatoriul integrat al Spitalului de Boli Cronice Crasna, Jud.Salaj. După realizarea investiției serviciile medicale acordate sunt de inaltă calitate, se acordă în timp real, s-a crescut semnificativ accesul la serviciile medicale, contribuind decisiv la punerea în aplicare a strategiei naționale de sănătate publica si a indicatorilor de program din cadrul POR. Odata cu realizarea investitiei s-a scăzut numarului de pacienti redirectionati din cauza lipsei de dotare, și s-a micșorat timpului necesar pentru diagnosticare si tratament.

 1. Constientizarea locuitorilor din microregiunea Valea Crasnei cu privire la promovarea dezvoltarii durabile si responsabilitatile poe care le au intr-o societate deschisa, modificarea comportamentului individual in ceea ce priveste profilaxia primara, secundara si tertiara a bolilor,implicarea in procesul de luare a deciziilor.

III. Reducerea timpului necesar pentru diagnosticare, depistare precoce a bolilor şi tratament;

 1. Creşterea calităţii serviciilor oferite în cadrul ambulatoriului;
 2. Reducerea poverii bolilor netransmisibile;
 3. Îmbunătăţirea controlului factorilor de risc comportamentali şi de mediu;

VII. Înlocuirea sistemului medical înclinat spre intervenţie cu unul direcţionat spre prevenţie;

VIII. Recompartimentarea şi refuncţionalizarea pentru crearea spaţiilor pentru cabinete medicale conform normelor sanitare;

 1. Îmbunătăţirea managementului sistemului de sănătate;
 2. Creşterea gradului de satisfacţie şi profesionalismului medicilor şi al personalului auxiliar.

 

 1. Potenţiali beneficiari ai proiectului

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt locuitorii comunei  Crasna, Jud.Salaj si ai comunelor  limitrofe acestuia (comunele Horoatu-Crasnei, Cizer, Sig, Banisor, Mesesenii de Jos), aproximativ 20500  de persoane.

 1. Indicatori de impact ai proiectului
Indicatori Valoare la începutul perioadei de implementare Valoare la sfârșitul perioadei de implementare
Unităţi medicale reabilitate/ modernizate/echipate / (nr) 1 1
Persoane care beneficiază de infrastructura de sănătate reabilitată/ modernizată/ echipată (nr./zi) 12 90

 

 

 1. Scurtă descriere a proiectului (cuvinte-cheie privind impactul finanţării, unicitatea proiectului, modul în care acesta sprijină comunitatea. Descrierea nu va cuprinde mai mult de 50 cuvinte)
 • S-a reabilitat şi modernizat Ambulatoriul integrat al Spitalului de Boli Cronice Crasna, împărţită pe 2 nivele (parter şi un etaj). Reabilitarea era doar pentru etajul 2, și dotarea clădirii cu un lift de acces persoane.
 • S-a dotat Ambulatoriului Spitalului de Boli Cronice Crasna cu echipamente medicale adecvate, și mobilier medical.
12133_14 12133_13
12133_02 12133_09
12133_17 12133_15
12133_03 12133_04