Reguli de comportare vizitatori

 • Accesul vizitatorilor in spital este permis numai in timpul progamului de vizita   (LUNI – DUMINICA 14.00 – 15.00);
 • La intrarea in spital vizitatorii vor fi inscrisi obligatoriu in registrul in baza cartii de identitate si vor primi un ecuson care sa ateste calitatea de vizitator. La plecarea din spital vizitatorul va inapoia ecusonul primit reluandu-si cartea de identitate de la acesta.
 • Nu este permis accesul in sectie al vizitatorilor care prezinta boli infecto-contagioase;
 • Fumatul in unitate este strict interzis,nerespectarea acestei prevederi se sanctioneaza cu amenda in cuantum de 100 ron – 500 ron pentru toate persoanele fizice, potrivit Legii 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor produselor din tutun;
 • In cadrul spitalului, este interzisă producerea de zgomote prin strigăte, larmă; Vizitatorii nu au voie sa afecteze curatenia, sa deranjeze ceilalti pacienti si nu au voie sa se aseze pe paturile pacientilor;
 • In cadrul spitalului, vizitatorii au obligatia să arunce gunoaie, reziduuri, ambalaje de orice natură, exclusiv in locurile special amenajate in acest sens;
 • In cadrul spitalului este interzisă vandalizarea mobilierului de decor (bănci, coşuri de gunoi, usi, aviziere, etc): zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu orice substanţă, demontarea, distrugerea sau degradarea oricaror elemente constructive, decorative sau mobilier. Persoanele care cauzeaza astfel de prejudicii in mod direct sau indirect, vor acoperi integral costul repararii sau inlocuirii acestor bunuri;
 • Vizitatorii nu au voie sa aduca pacientilor alimente interzise de catre medicul curant, bauturi alcoolice, tigari;
 • Vizitatorii nu au voie sa intervina in ingrijirile medicale ale pacientilor;
 • Vizitatorii nu au acces la documentele medicale ale pacientilor, toate informatiile despre pacienti vor fi solicitate direct medicului curant;
 • In cadrul spitalului este strict interzis accesul cu echipament video si audio si de asemenea este strict interzisa inregistrarea audio si video, fara acordul prealabil scris al conducerii spitalului;
 • Vizitatorii vor purta echipamentul de protectie corespunzator la intarea in salon;
 • Vizitatorii se vor spala pe maini la intrarea si iesirea din salon;
 • In situatia unei epidemii declarate sunt total interzise vizitele la pacientii internati;
 • In incinta spitalului sunt interzise fara acordul scris al conducerii spitalui: afisajul, vanzarile ambulante, distributia materialelor publicitare;
 • Vizitatorii au obligatia sa nu isi lase obiectele personale nesupravegheate, indiferent de zona in care se afla, spitalul nefiind responsabil de disparitia acestora.

 

Manager,

Ec.Nagy Andrea Erika