Protectia datelor

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

            In conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protectia datelor (Regulamentul UE 2016/679,”GDPR”), Spitalul de Boli Cronice Crasna, operator de date cu caracter personal inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr.35276, va informeaza dupa cum urmeaza:

Spitalul de Boli Cronice Crasna efectueaza urmatoarele prelucrari de date cu caracter personal: colectare, stocare, modificare, rectificare, transmitere, punere la dispozitie, restrictionare, distrugere.

Date cu caracter personal ce sunt prelucrate de Spitalul de Boli Cronice Crasna:

  • date personale de identificare (nume, prenume, adresa, varsta, data nasterii, sex, CNP, nationalitate, cetatenie)
  • date personale privind activitatile profesionale (ocupatie, profesie, grad profesional sau de calificare)
  • date personale privind sanatatea ( date privind starea de sanatate fizica si psihica, trecuta si prezenta, eventuale afectiuni medicale declarate in chestionarele medicale)

 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de Spitalul de Boli Cronice Crasna pentru urmatoarele scopuri:

  • in scopul pacientilor: in scopul indeplinirii atributiilor legale ce le revin conform legi, respectiv prevenire medicala, diagnosticare, de administrare a unor ingrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizata ori de gestionare a servicilor de sanatate acordate persoanei vizate
  • in cazul personalului angajat sau aflat in relatii de colaborare pentru prestarea de servicii: in scopul indeplinirii obligatiilor legale aferente contractelor de munca si contractelor de prestari servicii medicale.

Destinatari ai datelor cu caracter personal:

  • autoritati ale statului, abilitate de lege sa solicite Spitalului de Boli Cronice Crasna date cu caracter personal
  • furnizori implicati in mod direct/indirect in functionarea Spitalului de Boli Cronice Crasna ( furnizori de servicii IT, furnizori de servicii medicale de specialitate)

Incepand cu 25 mai 2018 aveti urmatoarele drepturi ce rezulta din Regulamentul UE privind protectia datelor cu caracter personal: dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau actualizarea datelor ce au fost colectate de la dumneavoastra, dreptul la stergerea datelor, cand datele nu mai sunt necesare scopurle enumerate mai sus, dreptué de a vi se cominica orice rectificare sau stergere sau restrictionare a prelucarii , dreptul la portabilitatea catre dvs a datelor, dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor, dreptul de a modifica sau de a va retrage consimtamantul cu privire la prelucararea datelor cu caracter personal in situatiile prevazute de lege. De asemenea, aveti dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru orice solicitari pe care le puteti avea cu privire la exercitarea drepturilor mentionate mai sus sau la retragerea consimtamantului, precum si pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteti sa contactati Spitalul de Boli Cronice Crasna la adresa de e-mail: spital_crasna@yahoo.com

 

Manager,

Ec.Nagy Andrea Erika